Patient safety is not a luxury – The Lancet

Bron: Patient safety is not a luxury – The Lancet

Interesting Editorial in the Lancet this week (19/3/2016) on patient safety.

Developing and implementing high value ‘safe’ health care is not so much a question of ‘knowledge’. It is primarily a matter of clinical leadership and health care employee engagement.

Health care organizations should place more emphasis on the latter than the first.

‘Intrapreneurial climate’. Something old, something new…

“By creating and promoting an ‘intrapreneurial climate’ with appropriate ‘actions’ within the department of nursing, nurses may exploit their creativity and commitment to health care without leaving the organization”.

“Harnessing the energy and creativity of ‘intrapreneurial staff and directing these talents towards the goals of the organization require a nursing department culture that demonstrates a commitment to activate intrapreneurial talent”.

“The benefits of this approach to the nursing department and hospital are: 1/ intrapreneurial nursing ideas provide a significant contribution to the hospital’s competitive edge. 2/ A culture of intrapreneurship positively inlfuences nursing recruitment and retention. 3/Use of intrapreneurs is a cost-effective way to achieve the new program development goals of the hospital”.

Bovenstaande citaten komen niet uit een nieuw te publiceren boek over ondernemerschap, employee engagement, leiderschap of innovatie.

Nee, ze komen uit een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘Nursing Economics’ in jan-feb 1992. Klopt, meer dan 24 jaar geleden gepubliceerd.

De auteur van het artikel was Sharon Hollander. Sharon was toen directeur patiëntenzorg van Stanford University Hospital  onderdeel van de befaamde Stanford University. Het waren trouwens 2 alumni van Stanford, David Packard en William Hewlett die in 1939 in een garage in Palo Alto een ‘little electronics company’ startten. ‘That garage would later be dubbed “the Birthplace of Silicon Valley.’

Shoran Hollander kreeg in 1991  de ‘Nursing Economics Excellence Award’ voor haar vooruitstrevend denken en inzichten.

Lees er de nieuwe bestsellers over ‘het nieuwe werken’ of ‘employee engagement’  op na, en je kan bovenstaande quotes naadloos invoegen. ‘Something old, becomes something new’.

De inzichten zijn niet nieuw. Het wachten op effectieve Raden van Bestuur die CEO’s aanstellen die deze concepten niet enkel in woord, maar ook in daad ter harte nemen evenmin. Professionaliseren van de Raden van Bestuur, zeker in professionele organisaties, zijn  een belangrijke hefboom in het realiseren van een ‘intrapreneurial culture’.